Vítejte v galerii Inspirace

Welcome to gallery full of Inspiration

(BW folders / pics locked only for clients)Vyberte si z uvedených témat kliknutím na příslušný obrázek a přejděte dále k souvisejícím složkám - galeriím. Černobílé obrázky označují prozatím uzamčenou / klientskou  sekci.

Navržené obchodní rozhraní pod každou jednotlivou galerií je určeno k okamžitému stažení snímku požadované kvality proti přímé úhradě kartou přes zabezpečený zprostředkující servis. Pořizovatel tím získává možnost ihned využít tento výstup pro další zpracování. 

Cena za bezprostřední download je uváděna v USD a EUR. Nicméně doručení kterékoli fotografie, kolekce či videa oproti faktuře v CZK je možná na požádání prostřednictvím kontaktního formuláře níže na stránce. Obvykle tyto objednávky vyřizujeme do následujícího dne. 

Personální licence předpokládá využití snímku (díla) pro vlastní potřebu či (či kolektivní) prezentaci, a neuvažuje jeho širší distribuci. Případná Komerční licence oproti tomu opravňuje nabyvatele kromě užití díla dle potřeby také k další distribuci. 

Letecké foto je zajišťováno profesionální posádkou s letitou zkušeností, a proto se prosím nesnažte tyto výstupy napodobovat bez příslušných oprávnění, licencí a profesního pojištění.

Pokud máte zájem o snímkování (foto / video / 3D) zde neuvedené lokality - území / stavby / jiné akce, pak se s námi neváhejte spojit, cestu jistě nalezneme.

Autorská práva k zachyceným dílům a souhlas užití osob na portrétech respektujeme.I


I


I
Choose your subject of interest and continue to particular photo gallery by clicking on the picture above. BW pictures - folders - are (temporary) restricted to public view or sale.

Shop for instant download of picture or gallery within requested quality is working through secure third party processing and payment via credit card. Delivery against payment gives you opportunity to immediate start working with the file.

Prices per picture and gallery are nominated in EUR or USD, and differ for every picture / gallery. Delivery of whatever data you chose is also possible against invoice nominated in CZK and other currencies, but you have to contact us via form below.

Downloading under personal licence is expected to be used as a base for work, inspiration or improvement of your (collective / company) presentation, advertisement, etc. With option to Commerecial licence,  you dispose legal opportunity to distribute photographs, video and  associated data you paid for.

Bird perspective pictures are shot by professionals with 10 year expirience, licence and insurance covering all EU, so the way please - do not try on your own without legal permission.

If you are interested to cooperate with us on particular ad, presentation, photo or video action of  any kind all over   EU, do not hesitate to contact us. 

Copyright law and model releases are respected.Powered by SmugMug Owner Log In