Vítejte v galerii CoInspirace

Welcome to gallery full of Inspiration

(media / sport / rekreace / limited / reality / 3D model are now locked for clients only)Vyberte si z uvedených témat kliknutím na příslušný obrázek a přejděte dále k souvisejícím složkám - galeriím. Uzamčené nemají (zatím) svolení objednatele ke zveřejnění.

Navržené obchodní rozhraní pod každou jednotlivou galerií je určeno k okamžitému stažení snímku požadované kvality oproti přímé úhradě kartou přes zabezpečený zprostředkující servis. Pořizovatel tím získává možnost ihned využít tento výstup pro další zpracování. 

Ceny za bezprostřední download jsou uváděny v USD a EUR. Nicméně doručení kterékoli fotografie, galerie či videa oproti faktuře v CZK je možná na požádání prostřednictvím kontaktního formuláře níže na stránce. Obvykle tyto objednávky vyřizujeme do následujícího dne.

Personální licence předpokládá využití souboru - díla - pro osobní potřebu a vlastní (či kolektivní) prezentaci, nikoliv distribuci díla. Komerční licence oproti tomu opravňuje nabyvatele kromě užití dle potřeby také k další distribuci (i předprodeji) fotografie, souboru či videa. 

Letecké foto je zajišťováno profesionály s dlouholetou praxí, a proto se prosím nesnažte tyto jakkoliv napodobovat bez příslušných oprávnění, licencí, profesního pojištění a zkušeností.

Pokud máte zájem o snímkování (foto / video / 3D) zde neuvedené lokality - území / stavby / jiné akce, pak se s námi neváhejte spojit.


I


I


I
Choose your subject of interest and continue to particular photo gallery by clicking on the picture above. Locked folders and galleries are (temporary) restricted to public.

Shop for instant download of picture or gallery within requested quality is working through secure third party processing and payment via credit card. Delivery against payment gives you opportunity to immediate start working with the file.

Prices per picture and gallery are nominated in EUR or USD, and differ for every picture / gallery. Delivery of whatever data you chose is also possible against invoice nominated in CZK and other currencies, but you have to contact us via form below.

Downloading under Personal licence is expected to be used as a base for work, inspiration or improvement of your (collective / company) presentation, advertisement, etc. 

Commerecial licence gives you the legal opportunity to distribute or/and resell photographs, video and  associated data you paid for.

Bird perspective pictures are shot by professionals with 10 year expirience, licence and insurance covering all EU, so the way please - do not try on your own without permission.

If you are interested to cooperate with us on particular photo or video action or any other event wherever in EU, do not hesitate to contact us. Powered by SmugMug Owner Log In